مجمع عمومی عادی شش ماهه سال مالی منتهی به 1398/06/31

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی، خسرو پورخانی و رامیار قنبری در سالن کنفرانس ساختمان آتیه برگزار گردید.

 

 

 

مجمع عمومی عادی منتهی به سال مالی 1397/12/29

شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات گرین پی این جلسه با حضور صد درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت با حضور داریوش زلقی، خسرو پورخانی، امین خلیلی و رامیار قنبری در سالن کنفرانس ساختمان آتیه برگزار گردید.


در این مجمع صورتهای مالی شرکت، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به اسفند سال  97 با انجام اصلاحات مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی سنجیه روش آریا عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی موسسه تعیین گردید.

همچنین معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت و مجمع به آقای رامیار قنبری وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورت جلسه شرکت و پرداخت حق الثبت با امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.